מכרז פומבי משותף מס’ 01/2024 מי עכו בע”מ ועין כרמים תאגיד מים וביוב בע”מ לאספקה ושדרוג של מערכת קר”מ ממוחשבת, לצורך קריאה וניהול מרחוק של מדי מים – חוברת המכרז

נציגת שירות לקוחות – עבודה במשמרות

מכרז כ”א 1/2024 עוזר מהנדס – משרה זמנית

מסמך הנחיות (TOR ) תכנון למיגוף ושליטה מרחוק בשכונת שערי עכו בקשה לקבלת הצעת מחיר

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים לתיקון ליקויים בהתאם לסקר מפגעים באתרי החברה

הקמת מאגר מנהלי פרויקטים ומפקחים לפרויקטים לבניית בריכת מים

מכרז 2/2024 למתן שירותי ביקורת פנים – פרסום

הודעה על עדכון מאגר יועצים

מכרז 1/2024 לביצוע עבודות אינסטלציה (הסכם מסגרת) – פרסום

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה