משק לשעת חירום

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב.
פגיעה במערכת המים והביוב עלולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה, אולם יתכנו תרחישי משבר כאלה גם בשגרה כתוצאה מאסונות טבע, כמו רעידות אדמה ושיטפונות או לחילופין כתוצאה מתקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ללא הודעה מוקדמת.
חובה עלינו להכין עצמנו מבעוד מועד ולהבטיח כי פעולות המניעה מחד, ומתן מענה לטיפול מהיר ויעיל באירוע חירום ובמשבר מים מאידך, יאפשרו לצמצם את מימדי הנזק, תוך חידוש אספקת המים במהירות המרבית.

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי יסוד שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך לביצוע ההכנות הנדרשות..

תאגיד “מי עכו ” ועיריית עכו פועלים בשיתוף פעולה בכל הנוגע למשק המים לשעת חירום, לאורך כל השנה. אנו מקיימים תרגילים משותפים, פגישות ותיאומים, על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל תרחיש חירום אפשרי.

בהתבסס על פוטנציאל האיומים והסיכונים הוגדרו מצבי יסוד על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי נסיונות העבר, סה”כ קיימים 5 מצבי יסוד שהמשמעותיים ביותר הם מצבים 3-5.

 

מצב יסוד תאור
1. שגרה שגרה
2. התראה כוננות גבוהה והמשך כבשגרה
3. פגיעה חמורה באספקת החשמל שיבושים באספקת המים , ירידת לחץ
4. פגיעה חלקית במערכת אספקת מים מקומית ו/או אזורית לא יתאפשר שימוש במים באזורים מסוימים
5. משבר מים פגיעה במערכת אספקת מים אזורית ו/או ארצית לא יתאפשר שימוש במים בכל העיר

מצב יסוד 3 – שיבושים באספקת המים
תאגיד “מי עכו”, בשיתוף עם עיריית עכו, יפעלו לפתרון המשבר במהרה ככל האפשר.
במצב זה, יתכנו הפסקות מים לסרוגין בכדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם,  כ 80 ליטר ליממה , על התושבים להיאזר בסבלנות ולעקוב אחר עדכונים שוטפים.
צוות התאגיד ינחה את התושבים במקרה זה לנקוט משמעת מים ולהמנע משימוש לא חיוני.

מצב יסוד 4 – לא יתאפשר שימוש במים באזורים מסוימים
תאגיד “מי עכו”, בשיתוף עם עיריית עכו, יערך לאספקת מים לתושבים במהלך הכרזת מצב 4, לפי נורמה של 20 ליטר לנפש ליממה ולסילוק ביוב.
במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת.

תאגיד “מי עכו” נערך לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יופעלו על בסיס מיכלים נייחים שיפוזרו בנקודות שונות ברחבי האזורים הרלוונטיים על פי תכנון קבוע מראש, בעת חירום יפורסם מיקום תחנות החלוקה שיפתחו בפועל.

התושבים יתבקשו להגיע לתחנה הקרובה אליהם כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. באתר ניתן למצא תכנון מפורט של חלוקת מים במקרה חירום.

מצב יסוד 5 – לא יתאפשר שימוש במים בכל העיר
תאגיד “מי עכו”, בשיתוף עם עיריית עכו , יערך לאספקת מים לתושבים במהלך הכרזת מצב חירום מס’ 5, לפי נורמה של 4 ליטר לנפש לאדם ליממה לכל העיר, באמצעות מערך חלוקה חליפי למערכת ההולכה.
במצב זה צפויה פגיעה בכל הצנרת בעיר, זהו המצב החמור ביותר, שבמסגרתו תדרש אספקת מים לעיר כולה. התאגיד נערך למצב בו יספק מערך חלוקה חליפים ויפעל באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים בדומה לזו שפורטה במצב יסוד 4.
לתאגיד קיים הסכם עם ספק בקבוקים, לאספקת בקבוקי מים לעיר במצב חירום. לפי ההסכם, הספק שומר מלאי של בקבוקי מים עבור תאגיד מי עכו. באתר ניתן למצוא תכנון מפורט של חלוקת מים במקרה חירום.

מומלץ תמיד להתעדכן דרך האמצעים השונים לקבלת תמונת מצב עדכנית.

מפעלים חיוניים :
חלה חובת איגום לכל מפעל חיוני המאפשרת לו לעבוד עצמאית עד 3 ימים.
לצורך החישוב : יכפיל המפעל את כמות המים הנצרכת בו ליממה  X 3  יממות.

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה