תעריפים

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם זהים עבור כל תאגידי המים בישראל, בהתאם לחוק תאגידי המים וביוב (2001).  לחברת מי עכו, כמו לכל תאגידי המים, אין סמכות חוקית לשנות את התעריפים או להעניק הנחות בגין התעריפים שנקבעו.  בתאריך 1/1/2018 עודכנו תעריפי המים והם מחולקים לשני תעריפים, תעריף ל”כמות מוכרת” ותעריף לכל כמות נוספת”.

כמות מוכרת:  3.5 מ”ק לחודש לנפש.

כל כמות נוספת: הכמות שנצרכה מעבר לכמות המוכרת /עסקים/מסחר/מלאכה/מוסדות/ משרדים/ תעשיה/ עסקים.

בכל סתירה בין התעריפים המוצגים להלן והתעריפים המוצגים בכללי המים, תעריפי כללי המים קובעים.

 סוג תעריף  תעריף בש”ח לקוב ללא מע”מ (נכון ליום 1/7/2023) תעריף בש”ח לקוב כולל מע”מ (נכון ליום 1/7/2023)
כמות מוכרת (לכל נפש המתגוררת בנכס: 3.5 מ”ק לחודש, מעל 2 נפשות) 6.750 7.898
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה ,עסקים) לכל צריכה אחרת – בעד כל כמות שעד 15,000 מ”ק בשנה שסופקה דרך מד מים בודד 12.386 14.492
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) צרכן גדול מעל 15,000 מ”ק בשנה ועד 250,000 מ”ק בשנה במד מים בודד 11.286 13.205
כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: (לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, שירותים מוסדיים, משרדים, תעשיה, עסקים) לצרכן גדול מעל 250,000 מ”ק בשנה במד מים בודד 11.037 12.913
 גינון  כמות בהקצבה (תעריף מים שפירים לגינון ציבורי) 7.162 8.380
כמות נחרגת עד 8% 8.951 10.473
כמות נחרגת מעל 8% 9.234 10.804
מים שפירים לחקלאות כמות א’ 2.362 2.764
כמות נחרגת עד 10% 3.995 4.674
כמות נחרגת מעל 10% 5.385 6.300
תעריף אחד למוסדות ציבור של הרשות המקומית (מוסד עירוני שאינו גינון ציבורי) 10.178 11.908
תעריף ביוב 4.550 5.324

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה