חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ”ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון: בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר –
היחידה לחופש המידע

הגשת בקשות

בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי לאחר תשלום אגרה קבועה בתקנות.
לאחר מילוי הטופס ותשלום האגרה, יש להעביר את בקשה באחת מהאפשרויות הבאות:
בפקס – 04-9819061, או בדואר בכתובת דרך הארבעה 57, ת.ד. 3201 עכו 243201, או במייל info@mei-akko.co.il.
יש לוודא קבלת הבקשה בטלפון 04-9819063.

חוק חופש המידע

תקנות חופש המידע – אגרות

מדריך להגשת בקשה לחוק חופש המידע

דיווח על בקשות שנתקבלו לפי חוק חופש המידע

בקשות שנתקבלו בשנת 2022

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה