חשבון המים נשלח לביתך אחת לחודשיים. עם קבלתו, הנך מתבקש לבדוק את פרטיו בקפידה.

במידה והנך סבור כי קיימת בעיה בחשבון המים התקופתי , הנך רשאי להגיש לחברה ערעור תוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בגין החשבון התקופתי עליו הנך מלין.
את בקשתך יש להגיש באמצעות טופס “בקשה לעריכת בירור” או לקבלו במשרדי שרות הלקוחות ברח’ דרך הארבעה 57 עכו.

לחץ/י לצפייה בטופס

חשוב לציין כי ערעור על חשבון המים אינו מהווה עילה לאי תשלום חשבון המים במועד שנקבע. צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור אינו פטור מתשלום החשבון, אך יחד עם זאת, רשאי לשלם בעד תקופת החיוב הרלוונטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי אותה תקופה אשתקד או/ו לפי הערכת צריכה וזאת עד לסיום בירור.
באחריות הלקוח לעדכן את מחלקת שרות הלקוחות כי ברצונו לשלם ‘תשלום חלקי’ כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.
תאגיד המים “מי עכו” מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.
במידה ואינך שבע רצון מהתשובה באפשרותך לערער על תשובת המחלקה תוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה ולבקש לערוך בדיקות נוספות הכרוכות בתשלום ו/או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה .

צרכן רשאי להביא השגותיו על תשובת התאגיד ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה; הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה. עפ”י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס”א.

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה