שפכי תעשיה לשנת 2023

תכנית ניטור שפכי תעשיה 2021-2023

שפכי תעשיה לשנת 2023

ריכוז תוצאות דיגום 11.2023
ריכוז תוצאות דיגום 10.2023
ריכוז תוצאות דיגום 09.2023
ריכוז תוצאות דיגום 08.2023
ריכוז תוצאות דיגום 07.2023
ריכוז תוצאות דיגום 06.2023
ריכוז תוצאות דיגום 05.2023
ריכוז תוצאות דיגום 04.2023
ריכוז תוצאות דיגום 03.2023
ריכוז תוצאות דיגום 02.2023
ריכוז תוצאות דיגום 01.2023

שפכי תעשיה לשנת 2022

ריכוז תוצאות 12.2022
ריכוז תוצאות 11.2022
ריכוז תוצאות 10.2022
ריכוז תוצאות 9.2022
ריכוז תוצאות 8.2022
ריכוז תוצאות 7.2022
ריכוז תוצאות 6.2022
ריכוז תוצאות 5.2022
ריכוז תוצאות 4.2022
ריכוז תוצאות 3.2022
ריכוז תוצאות 2.2022
ריכוז תוצאות 1.2022

שפכי תעשיה לשנת 2021

ריכוז תוצאות 01.2021
ריכוז תוצאות 02.2021
ריכוז תוצאות 03.2021
ריכוז תוצאות 04.2021
ריכוז תוצאות 05.2021
ריכוז תוצאות 06.2021
ריכוז תוצאות 7.2021
ריכוז תוצאות 8.2021
ריכוז תוצאות 9.2021
ריכוז תוצאות 10.2021
ריכוז תוצאות 11.2021
ריכוז תוצאות 12.2021

שפכי תעשיה לשנת 2020

ריכוז תוצאות 12.2020
ריכוז תוצאות 11.2020
ריכוז תוצאות 10.2020
ריכוז תוצאות 9.2020
ריכוז תוצאות 8.2020
ריכוז תוצאות 7.2020
ריכוז תוצאות 6.2020
ריכוז תוצאות 5.2020
ריכוז תוצאות 2.2020
ריכוז תוצאות 1.2020

שפכי תעשיה לשנת 2019

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני 2019
יולי 2019
אוגוסט 2019
ספטמבר 2019
אוקטובר 2019
נובמבר 2019
דצמבר 2019
תוכנית ניטור מי עכו 2019-2020

  תוכנית ניטור 2017-2018

שפכי תעשיה לשנת 2018

  שפכי תעשיה 1/18
  שפכי תעשיה 2/18
  שפכי תעשיה 3/18
  שפכי תעשיה 4/18
  שפכי תעשיה 5/18
  שפכי תעשיה 6/18
  שפכי תעשיה 7/18
  שפכי תעשיה 8/18
  שפכי תעשיה 9/18
שפכי תעשיה 10/18
שפכי תעשיה 11/18
שפכי תעשיה 12/18

שפכי תעשיה לשנת 2017

  שפכי תעשיה 01/17
  שפכי תעשיה 02/17
  שפכי תעשיה 03/17
  שפכי תעשיה 04/17
  שפכי תעשיה 05/17
  שפכי תעשייה 06/17
  שפכי תעשיה 07/17
  שפכי תעשיה 08/17
  שפכי תעשייה 09/17
  שפכי תעשייה 10/17
  שפכי תעשיה 11/17
  שפכי תעשיה 12/17

שפכי תעשיה לשנת 2016

  תוכנית ניטור לשנת 2016
  שפכי תעשיה 1-16
  שפכי תעשיה 2-16
  שפכי תעשיה 3-16
  שפכי תעשיה 4-16
  שפכי תעשיה 5-16
  שפכי תעשיה 6-16
  שפכי תעשיה 7-16
  שפכי תעשיה 8-16
  שפכי תעשיה 9-16
  שפכי תעשיה 10-16
  שפכי תעשיה 11-16
  שפכי תעשיה 12-16

שפכי תעשיה לשנת 2015

  שפכי תעשיה 1-2015
  שפכי תעשיה 2-2015
  שפכי תעשיה 3-2015
  שפכי תעשיה 4-2015
  שפכי תעשיה 5-2015
  שפכי תעשיה 6-2015
  שפכי תעשיה 7-2015
  שפכי תעשיה 8-2015
  שפכי תעשיה 9-2015
  שפכי תעשיה 10-2015
  שפכי תעשיה 11-2015
  שפכי תעשיה 12-2015
  תוכנית לניטור לשנת 2015

שפכי תעשיה לשנת 2014

  שפכי תעשיה 1/2014
  שפכי תעשיה 2/2014
  שפכי תעשיה 3/2014
  שפכי תעשיה 4/2014
  שפכי תעשיה 5/2014
  שפכי תעשיה 6/2014
  שפכי תעשיה 7/2014
  שפכי תעשיה 8/2014
  שפכי תעשיה 9/2014
  שפכי תעשיה 10/2014
  שפכי תעשיה 11/2014
  שפכי תעשיה 12/2014
  אישור תוכנית ניטור 2014
  תוכנית ניטור שנת 2014
  הסתייגות חברת שטראוס

שפכי תעשיה לשנת 2013

  שפכי תעשיה 3/2013
  שפכי תעשיה 4/2013
  שפכי תעשיה 5/2013
  שפכי תעשיה 6/2013
  שפכי תעשהיה 7/2013
  שפכי תעשיה 8/2013
  שפכי תעשיה 9/2013
  שפכי תעשיה 10/2013
  שפכי תעשיה 11/2013
  שפכי תעשיה 12/2013
  אישור תוכנית ניטור לשנת 2013
  תכנית ניטור לשנת 2013

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה