תכנית ניטור שפכי תעשיה 2021-2023

 

שפכי תעשיה לשנת 2021

ריכוז תוצאות 01.2021
ריכוז תוצאות 02.2021
ריכוז תוצאות 03.2021
ריכוז תוצאות 04.2021
ריכוז תוצאות 05.2021
ריכוז תוצאות 06.2021

שפכי תעשיה לשנת 2020

ריכוז תוצאות 12.2020
ריכוז תוצאות 11.2020
ריכוז תוצאות 10.2020
ריכוז תוצאות 9.2020
ריכוז תוצאות 8.2020
ריכוז תוצאות 7.2020
ריכוז תוצאות 6.2020
ריכוז תוצאות 5.2020
ריכוז תוצאות 2.2020
ריכוז תוצאות 1.2020

שפכי תעשיה לשנת 2019

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני 2019
יולי 2019
אוגוסט 2019
ספטמבר 2019
אוקטובר 2019
נובמבר 2019
דצמבר 2019
תוכנית ניטור מי עכו 2019-2020

  תוכנית ניטור 2017-2018

שפכי תעשיה לשנת 2018

  שפכי תעשיה 1/18
  שפכי תעשיה 2/18
  שפכי תעשיה 3/18
  שפכי תעשיה 4/18
  שפכי תעשיה 5/18
  שפכי תעשיה 6/18
  שפכי תעשיה 7/18
  שפכי תעשיה 8/18
  שפכי תעשיה 9/18
שפכי תעשיה 10/18
שפכי תעשיה 11/18
שפכי תעשיה 12/18

שפכי תעשיה לשנת 2017

  שפכי תעשיה 01/17
  שפכי תעשיה 02/17
  שפכי תעשיה 03/17
  שפכי תעשיה 04/17
  שפכי תעשיה 05/17
  שפכי תעשייה 06/17
  שפכי תעשיה 07/17
  שפכי תעשיה 08/17
  שפכי תעשייה 09/17
  שפכי תעשייה 10/17
  שפכי תעשיה 11/17
  שפכי תעשיה 12/17