שירותי ביוב

לתאגיד 9 תחנות שאיבה לביוב, התואמות למבנה הטופוגרפי השטוח של העיר, למניעת זליגת מי ביוב לים התיכון והזרמת מי הביוב למט”ש עכו. התחנות מתוחזקות ונבדקות באופן שוטף ע”י צוות התאגיד תוך שמירה על תקני בטיחות וסביבה בהתאם להוראות החוק הנדרשים ותקני ה-ISO לה הוסמך התאגיד.

תאגיד מי עכו מבצע בדיקות ניטור בתחום איכות הסביבה בנושאי רעש סביבתי, זיהום אויר וזיהום סביבתי.

באחריות מי עכו לדאוג לתחזוקה ואחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב ע”י חידוש, שדרוג, ניקוי, שרוול וצילום קווי ביוב, טיפול במפגעים ותקלות ופותח סתימות ביוב במערכות הביוב הציבוריות.

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה