מכון טיהור שפכים

תאגיד מי עכו הוא אחד השותפים (33%) מתוך 4 רשויות / תאגידים במכון טיהור שפכים (מט”ש) עכו.

התאגיד לבדו מזרים כ-6000 מ”ק שפכים ליום באמצעות תחנות שאיבה המפוזרות בעיר ומטופלות ע”י צוות התאגיד.

בשנת 2014 הסתיים פרויקט הרחבת המט”ש והוא מסוגל לקלוט עד 37,000 מ”ק שפכים ליום, שלפני ההרחבה יכול היה לקלוט כ-18,000 מ”ק שפכים ליום. במט”ש מבצעים בשפכים טיפול ברמה שלישונית לשימוש חוזר עבור חקלאות.

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה