דוחות איכות המים לשנת 2018

שנתי עכו מיקור סטטיסטי 2018
דוח איכות המים- שנתי 2018

דוח איכות המים רבעון 1
דוח איכות המים רבעון 3
דוח איכות מהמים חצי שנתי 2018
סיכום סטטיסטי חצי שנתי 2018 מיקרוביאלי

דוחות איכות המים לשנת 2017

  דוח איכות המים שנתי- 2017
  דוח איכות המים רבעון 3 לשנת 2017
  דוח איכות המים חצי שנתי לשנת 2017
  דוח איכות המים רבעון 1 לשנת 2017

דוחות איכות המים לשנת 2015

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2015
  דוח איכות המים חצי שנתי 2015
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2015
  דוח איכו תהמים לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2014
  דוח איכות המים חצי שנתי 2014
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2014
  דוח איכות לשנת 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2013
  דוח איכות המים חצי שנתי 2013
  דוח איכות המים רבעון 3 -2013
  דוח איכות המים לשנת 2013

דוחות איכות המים לשנת 2012

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2012
  דוח איכות המים חצי שנתי 2012
  דוח איכות המים רבעןו 3 – 2012
  דוח איכות המים לשנת 2012

דוחות איכות המים לשנת 2011

  דוחאיכות המים רבעון 1 – 2011
  דוח איכות המים חצ י שנתי – 2011
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2011
  דוח איכות המים לשנת 2011