דוחות איכות המים לשנת 2023

דוח איכות המים שנתי 2023 דוח איכות המים רבעון 4 2023דוח איכות המים רבעון 3 2023

דוח איכות המים חצי שנתי 2023 דוח איכות המים רבעון 2 2023 דוח איכות המים רבעון 1 2023

דוחות איכות המים לשנת 2022

דוח איכות המים לשנת 2022דוח איכות המים רבעון 4.2022דוח איכות המים רבעון 3.2022דוח איכות המים חציון 1.2022דוח איכות המים רבעון 2.2022דוח איכות המים רבעון 1.2022

דוחות איכות המים לשנת 2021

דוח איכות המים לשנת 2021דוח איכות המים רבעון 4.2021דוח איכות המים רבעון 3.2021דוח איכות המים חציון ראשון 2021דוח איכות המים רבעון 2.2021דוח איכות המים רבעון 1.2021

דוחות איכות המים לשנת 2020

דוח איכות המים לשנת 2020דוח איכות המים רבעון 4.2020דוח איכות המים רבעון 3.2020

דוח איכות המים חצי שנתי 2020דוח איכות המים רבעון 2.2020דוח איכות המים רבעון 1.2020

דוחות איכות המים לשנת 2019

דוח איכות המים שנתי 2019דוח איכות המים רבעון 3.2019דוח איכות המים רבעון 2.2019דוח איכות המים רבעון 1.2019

דוחות איכות המים לשנת 2018

שנתי עכו מיקור סטטיסטי 2018דוח איכות המים- שנתי 2018דוח איכות המים רבעון 1דוח איכות המים רבעון 3

דוח איכות מהמים חצי שנתי 2018סיכום סטטיסטי חצי שנתי 2018 מיקרוביאלי

דוחות איכות המים לשנת 2017

  דוח איכות המים שנתי- 2017  דוח איכות המים רבעון 3 לשנת 2017  דוח איכות המים חצי שנתי לשנת 2017

  דוח איכות המים רבעון 1 לשנת 2017

דוחות איכות המים לשנת 2015

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2015  דוח איכות המים חצי שנתי 2015  דוח איכות המים רבעון 3 – 2015

  דוח איכו תהמים לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2014  דוח איכות המים חצי שנתי 2014  דוח איכות המים רבעון 3 – 2014  דוח איכות לשנת 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2013  דוח איכות המים חצי שנתי 2013  דוח איכות המים רבעון 3 -2013  דוח איכות המים לשנת 2013

דוחות איכות המים לשנת 2012

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2012  דוח איכות המים חצי שנתי 2012  דוח איכות המים רבעןו 3 – 2012 דוח איכות המים לשנת 2012

דוחות איכות המים לשנת 2011

  דוחאיכות המים רבעון 1 – 2011  דוח איכות המים חצי שנתי – 2011  דוח איכות המים רבעון 3 – 2011  דוח איכות המים לשנת 2011

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה