דוחות איכות המים לשנת 2021

דוח איכות המים לשנת 2021

דוח איכות המים רבעון 4.2021

דוח איכות המים רבעון 3.2021

דוח איכות המים חציון ראשון 2021

דוח איכות המים רבעון 2.2021

דוח איכות המים רבעון 1.2021

דוחות איכות המים לשנת 2020

דוח איכות המים לשנת 2020

דוח איכות המים רבעון 4.2020

דוח איכות המים רבעון 3.2020

דוח איכות המים חצי שנתי 2020

דוח איכות המים רבעון 2.2020

דוח איכות המים רבעון 1.2020

דוחות איכות המים לשנת 2019

דוח איכות המים שנתי 2019
דוח איכות המים רבעון 3.2019
דוח איכות המים רבעון 2.2019
דוח איכות המים רבעון 1.2019

דוחות איכות המים לשנת 2018

שנתי עכו מיקור סטטיסטי 2018

דוח איכות המים- שנתי 2018

דוח איכות המים רבעון 1
דוח איכות המים רבעון 3
דוח איכות מהמים חצי שנתי 2018
סיכום סטטיסטי חצי שנתי 2018 מיקרוביאלי

דוחות איכות המים לשנת 2017

  דוח איכות המים שנתי- 2017
  דוח איכות המים רבעון 3 לשנת 2017
  דוח איכות המים חצי שנתי לשנת 2017
  דוח איכות המים רבעון 1 לשנת 2017

דוחות איכות המים לשנת 2015

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2015
  דוח איכות המים חצי שנתי 2015
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2015
  דוח איכו תהמים לשנת 2015

דוחות איכות המים לשנת 2014

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2014
  דוח איכות המים חצי שנתי 2014
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2014
  דוח איכות לשנת 2014

דוחות איכות המים לשנת 2013

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2013
  דוח איכות המים חצי שנתי 2013
  דוח איכות המים רבעון 3 -2013
  דוח איכות המים לשנת 2013

דוחות איכות המים לשנת 2012

  דוח איכות המים רבעון 1 – 2012
  דוח איכות המים חצי שנתי 2012
  דוח איכות המים רבעןו 3 – 2012
  דוח איכות המים לשנת 2012

דוחות איכות המים לשנת 2011

  דוחאיכות המים רבעון 1 – 2011
  דוח איכות המים חצי שנתי – 2011
  דוח איכות המים רבעון 3 – 2011
  דוח איכות המים לשנת 2011