דוח איכות המים- רבעון 3 2018

תוצאות בדיקות בקטריולוגיות ברשת המים העירונית – מי עכו בע"מ.

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א- 2001 אנו מציגים בזאת לידיעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטריאליות) :

להלן סיכום התוצאות יולי- ספטמבר 2018 :

מספר הבדיקות הבקטריולוגיות תוצאות הבדיקה
שנה סוג נקודה דגימות מתוכננות דגימות שבוצעו בפועל אחוז ביצוע דגימות תקינות דגימות חריגות אחוז חריגות
2018 כניסה ממקור מקורות 39 39 100% 36 0  0%
רשת 78 78 100% 72 0 0%
מאגר/בריכה 0 0 0 0 0%
בדיקת מתכות 0 0 0 0 0%
בדיקת פלואוריד 0 0 0 0 0%
בדיקת טריהלומתנים 0 0 0 0 0%
  סה"כ 117 117 100% 117 0 0%

 

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של 100 מל"ל, לא ימצאו חיידקי קוליפורם.

התאגיד טיפל בחריגות באמצעות דיגום חוזר שיצא תקין.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט: www.mei-akko.co.il

 

בברכה,

מי עכו בע"מ