דוח איכות המים- חצי שנתי 2018

תוצאות בדיקות בקטריולוגיות ברשת המים העירונית – מי עכו בע”מ.

בהתאם לחוק, תיקון פקודת העיריות (מס’ 75), התשס”א- 2001 אנו מציגים בזאת לידיעת צרכני המים בעכו, את נתוני איכות המים המסופקים ברשת ההספקה העירונית (בדיקות בקטריאליות) :

להלן סיכום התוצאות ינואר- יוני 2018 :

מספר הבדיקות הבקטריולוגיות תוצאות הבדיקה
שנה סוג נקודה דגימות מתוכננות דגימות שבוצעו בפועל אחוז ביצוע דגימות תקינות דגימות חריגות אחוז חריגות
2018 כניסה ממקור מקורות 75 74 98% 74 0  0%
רשת 150 149 99% 149 0 0%
מאגר/בריכה 0 0 100% 0 0 0%
בדיקת מתכות 9 9 100% 9 0 0%
בדיקת פלואוריד 4 4 100% 4 0 0%
בדיקת טריהלומתנים 5 5 100% 5 0 0%
  סה”כ 243 241 100% 241 0 0%

 

התקן למי השתייה קובע כי בדיקת מים של 100 מל”ל, לא ימצאו חיידקי קוליפורם.

התאגיד טיפל בחריגות באמצעות דיגום חוזר שיצא תקין.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו”ח המצוי בתאגיד המים ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט: www.mei-akko.co.il

 

בברכה,

מי עכו בע”מ

כאן בשבילכם

זמינים גם בוואטסאפ

האתר בהרצה

טפסים להורדה