תאגיד "מי עכו" הוקם ב-3/2010 על ידי עיריית עכו כמתחייב מהוראות החוק תאגידי מים וביוב התשס"א -2001 ,

לפיו מועבר ניהול משק המים והביוב מידי העירייה לידי התאגיד. התאגיד פועל כגוף עצמאי, עסקי וכלכלי.

העברת האחריות השוטפת של תחומי המים והביוב לידי מפעלי "מי עכו" מאפשרת התייעלות כספית, השקעות במערכות ובתשתיות, תחזוקה ראויה של המתקנים והצנרת הפזורים ברחבי העיר, וכמובן שיפור איכות השירות לתושבים ולבתי העסק הפועלים בה.

כל ההכנסות הנובעות מאגרות ומהיטלי המים והביוב יופנו מעתה ישירות לתאגיד, וישמשו רק לתפעול ולפיתוח תשתיות המים והביוב בעכו.

מטרותיו העיקריות של "מי עכו" הינן:

אספקת מים לתושבי עכו וסילוק הביוב מהעיר למכון הטיהור של עכו.
תחזוקת מערכות ותשתיות המים והביוב של העיר.
ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור, והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים

מידע כללי:

תאגיד "מי עכו" ישרת את תושבי עכו ובתי העסק הפועלים בה, סה"כ כ- 54,000 אלף תושבים וכ-19,000 צרכנים.
התאגיד יספק את צריכת המים של העיר הנאמדת בכ-3.5 מליון מ"ק בשנה.
התאגיד ירכוש כ- 3.6 מיליון מ"ק מים בשנה מחברת מקורות.
התאגיד יסלק ויעביר לטיהור כ-2.5 מליון מ"ק ביוב בשנה.

דריקטוריון

שם תפקיד
גב' אורית אסייג יו"ר דירקטוריון
רה"ע, מר שמעון לנקרי  דירקטור
 גב' היבא חמאדי – דיב דירקטורית
גב' אלכס פינקל פראיס דירקטורית
מר דותן אזלן דירקטור
מר מיכה שאיין דירקטור
מר דני ספנדי מנכ"ל מי עכו בע"מ