תאגיד "מי עכו" הוקם ב-3/2010 על ידי עיריית עכו כמתחייב מהוראות החוק תאגידי מים וביוב התשס"א -2001 ,

לפיו מועבר ניהול משק המים והביוב מידי העירייה לידי התאגיד. התאגיד פועל כגוף עצמאי, עסקי וכלכלי.

העברת האחריות השוטפת של תחומי המים והביוב לידי מפעלי "מי עכו" מאפשרת התייעלות כספית, השקעות במערכות ובתשתיות, תחזוקה ראויה של המתקנים והצנרת הפזורים ברחבי העיר, וכמובן שיפור איכות השירות לתושבים ולבתי העסק הפועלים בה.

כל ההכנסות הנובעות מאגרות ומהיטלי המים והביוב יופנו מעתה ישירות לתאגיד, וישמשו רק לתפעול ולפיתוח תשתיות המים והביוב בעכו.

מטרותיו העיקריות של "מי עכו" הינן:

אספקת מים לתושבי עכו וסילוק הביוב מהעיר למכון הטיהור של עכו.
תחזוקת מערכות ותשתיות המים והביוב של העיר.
ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
פיתוח תשתיות מים וביוב חדשות.
שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.
תפעול תחומי המים והביוב בעיר על בסיס של משק כלכלי סגור, והבטחת תמורה מלאה לתשלומים המשולמים

מידע כללי:

תאגיד "מי עכו" ישרת את תושבי עכו ובתי העסק הפועלים בה, סה"כ כ- 54,000 אלף תושבים וכ-19,000 צרכנים.
התאגיד יספק את צריכת המים של העיר הנאמדת בכ-3.5 מליון מ"ק בשנה.
התאגיד ירכוש כ- 3.6 מיליון מ"ק מים בשנה מחברת מקורות.
התאגיד יסלק ויעביר לטיהור כ-2.5 מליון מ"ק ביוב בשנה.

דריקטוריון

שם תפקיד
גב' אורית אסייג יו"ר דירקטוריון
רה"ע, מר שמעון לנקרי  דירקטור
גב' מיטל רץ רויטקוף דירקטורית
גב' אלכס פינקל פראיס דירקטורית
מר דותן אזלן דירקטור
מר מיכה שאיין דירקטור
מר דני ספנדי מנכ"ל מי עכו בע"מ

חזון

חזון התאגיד הוא להיות תאגיד מוביל במתן שירות איכותי, בטיחותי ומקצועי לתושבי עכו לתשתיות המים והביוב תוך התייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.

מדיניות

• התאגיד רואה באיכות השירות המסופק ללקוחותיו, מזעור סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה ומניעת זיהום סביבתי יעד אסטרטגי וכלי חשוב ומרכזי להשגת מטרותיו.
• התאגיד פועל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה על פי המוגדר בדרישות התקנים ISO9001:2008, ISO14001ו – OHSAS18001 ובאמות המידה לשירות כבסיס לבניית מערכת איכות, בטיחות וסביבה מתקדמת ואפקטיבית.
• התאגיד פועל על פי אמות מידה מוגדרות תוך קביעת מדדי בקרה ותוכנית להשגת היעדים המרכזיים.
• התאגיד מחויב לעמידה בדרישות על פי דין ודרישות נוספות הנוגעות לבטיחות, לבריאות בתעסוקה והגנת הסביבה.
• התאגיד יעשה הכל על מנת להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולעמוד בציפיותיו.
• התאגיד רואה בספקים/ קבלני המשנה חלק בלתי נפרד ממערכת האיכות, הבטיחות והסביבה שלו, ולכן מוגדרים ממשקי פעילות ותהליכי עבודה נדרשים בין הצדדים.
• התאגיד פועל (ככל שניתן י) להורדת עלויות הנובעות מהשירות תוך התייעלות התהליכים.
• התאגיד פועל ליצירת תשתיות מתקדמות ומקצועיות למתן שירות על פי אמות המידה המוגדרות (בחוק תאגידי מים וביוב).
• התאגיד פועל להורדת פחת המים העירוני.

אמנת שירות

• אנו מתחייבים למתן שירות איכותי, מקצועי ומיטבי בתחומי הפעילות עליהם אנו אחראים (בכפוף למוגדר באמות המידה לשירות) ומעבר לכך.
• אנו מתחייבים לאספקה סדירה של מים ותחזוקה נאותה של תשתיות הביוב כמוגדר בחוק.
• אנו מתחייבים להעביר לתושבים את המידע הנדרש והישים אודות: מידע שוטף (שעות פעילות) הפסקות מים יזומות, נושאים

מקצועיים והדרכתיים, צריכה חריגה, הנחיות טכניות, הסבר על חשבונית המים וכו'.
• אנו מתחייבים לרשום ולטפל ביעילות ובזמן סביר בכל פנייה של הלקוח המגיעה אלינו באופן ישיר או דרך המוקד

(מוקד הפועל 24 שעות ביממה).

• אנו מתחייבים להתקין מדי מים: תוך 7 ימי עסקים למד חדש, תוך 5 ימי עסקים לחידוש חיבור מיום ההזמנה (לאחר ביצוע התשלום הנדרש) והחלפה יזומה כל 5 שנים.

• כל האמור בכפוף ל"כח עליון".

דני ספנדי – מנכ"ל