תופעת מים אדומים

תופעת ה"מים האדומים" היא תופעה הידועה בעולם במצב של החלפת מקורות מים, והתרחשה במקומות שונים בארץ בשנים האחרונות הבעיה בעיקרה אסתטית, בכדי לשמור על איכות המים לשתיה, הנחיות משרד הבריאות [...]

In
Posted

פרויקטים

תחנת שאיבה חדשות  במסגרת תכנית תשתיות הביוב מבצע תאגיד מי עכו , תחנות שאיבה חדשות לביוב שיחליפו שתי תחנות שאיבה הקיימות שמשרתות את סילוק שפכי הביוב של התושבים כמעט מבלי לחצות שכונות מגורים. התחנה [...]