In news

תושבים יקרים,

ביום שלישי, 10/05/2022, תתקיים הפסקת מים ברחובות קיבוץ גלויות + הבוסתן + היוצרים

בין השעות 10:00-14:00

לשם ביצוע עבודות ברשת המים

נא היערכותכם בהתאם ועמכם הסליחה