In ארכיון

תושבים יקרים,

החל מיום א' 6/2/2022 יחלו בעבודות להחלפת תשתיות המים והביוב בשכונת הכרם א'

כתוצאה מכך יחולו שיבושים באספקת המים ברחובות :

האלה, הרדוף, שושנים

כמו כן ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה

נא היערכותכם בהתאם, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית