In news

החל מיום ג', ה 17/8/2021 יחלו בעבודות להחלפת  צנרת מים בשכונת הכרם א'

ברחובות לוטוס, אירוסים, הדגנית, נורית, הרדוף, שושנים והאלה,

עקב העבודות יתכנו שיבושים בזרימת התנועה ( סגירת כבישים לתנועה לפרקים)

עמכם הסליחה ותודה על ההבנה