In news

בתאריך 30/06/21 יום רביעי בין השעות 09:00-12:00

תתקיים הפסקת מים ברחוב טניס 3,5,7,9, תחנת שאיבה תגל החדשה והישנה, אתר עבודה של חברת אפגד, מרכז הטניס,

לצורך תיקון קו מים 4 ".

עמכם הסליחה