In news

ביום חמישי 17/6/2021 יתקיימו הפסקות מים יזומות במקומות הבאים:

 

פארק אתגרי לשם הטיית קו מים בין השעות 06:30-10:00

גדוד 22 לשם הגדלת קוטר מד מים בין השעות 11:00-14:00

גן אלי כהן לשם תיקון והזזת הידרנט בין השעות 14:00-17:00

 

נא היערכותכם בהתאם

עמכם הסליחה