In ארכיון

תופעת ה"מים האדומים" היא תופעה הידועה בעולם במצב של החלפת מקורות מים, והתרחשה במקומות שונים בארץ בשנים האחרונות

הבעיה בעיקרה אסתטית, בכדי לשמור על איכות המים לשתיה, הנחיות משרד הבריאות הן לשטוף את מערכת אספקת המים עד לקבלת מים צלולים, וללוות את האירוע בניטור איכות המים. יובהר כי התאגידים ביצעו דיגומים לבדיקת איכות המים הצלולים, לאחר שטיפה, בצנרות האספקה, וכל התוצאות נמצאו תקינות, ועומדות בדרישות תקנות משרד הבריאות.

מהם מים אדומים ולמה הם נוצרים

"מים אדומים" הם מים בצבע חום אדמדם הנוצרים כתוצאה משחרור של תרכבות ברזל מצינורות מים חלודים לתוך המים. באופן רגיל החלודה אינה מתמוססת במי השתיה, אולם אם השתנה האופי הכימי של המים, למשל כתוצאה משינוי מקור
המים, ישנה אפשרות שיווצרו תנאים לשחרור הברזל מהצנרת למים. מי המוביל הארצי שונים מעט ממי קידוחים בתכולת ובריכוז המלחים, ולכן קיים סיכוי מסוים כי החלפת אספקת המים ממי קדוחים למי מוביל, תיגרום ליצירת מים אדומים.
גורם נוסף המשפיע על היווצרות התופעה הוא זמן המגע בין המים לצינור. לכן, במידה ומתקיימים התנאים לשחרור ברזל מהצנרת למים, התופעה תתרחש בדר"כ בשעות הבוקר, לאחר שהמים "עמדו" בצנרת במשך הלילה.
הצינורות של חברת מקורות ומרבית צנרת אספקת המים שבאחריות מי עכו בע"מ מוגנים בפני קורוזיה ומפני יצירת חלודה באמצעות שכבת בטון המצפה את הצינורות מבפנים. לעומת זאת הצנרת הביתית וחלק ממזערי מהצנרת
העירונית , שאינה צנרת פלסטית, אינה מוגנת. לעיתים נוצרים מים אדומים בבית אחד, ואינם נוצרים בבית השכן, בגלל הבדל בגיל או בטיב הצנרת הביתית.

האם המים האדומים מסוכנים לבריאות
המים האדומים אינם רעילים מאחר שברזל אינו רעיל ואינו מסוכן לבריאות. התקן המומלץ של 0.0 מ"ג\ליטר ברזל במי השתיה נקבע בגלל סיבות אסתטיות כטעם וצבע. הבעיה העיקרית עם ברזל במי השתיה היא הוספת טעם "חלודה" למים
המשפיע למשל על טעם הקפה, ובעיית הצבע, הגורמת לפעמים להשארת כתמים חומים כצבע חלודה על הכיור או האמבטיה, או כתמים חומים על הכביסה.

מה ניתן לעשות
השיטה הטובה ביותר להיפטר מהמים האדומים היא לתת להם לזרום החוצה מתוך הצנרת. שיטה זו יעילה במיוחד כאשר מקור המים האדומים הוא מהצנרת הביתית. יש לפתוח את הברז עד שהמים היוצאים נעשים צלולים, דבר זה עשוי לקחת 3– 5 דקות.

באם לאחר 5 דקות עדיין המים אדומים יש לפנות לתאגיד

להרחבה בנושא