In news

ביום 27/10/2020 תתקיים הפסקת מים בין השעות- 09:00-13:00 ברחוב משה שרת במקומות הבאים:

בית הכנסת
ישיבת הסדר
בית ספר בית יעקב
קופ"ח כללית- יאנוש קורצ'ק+מקלט
רח' יאנוש קורצ'ק- 3,א5,5 ויאנוש קורצ'ק 2,4
גיבורי סיני מקלט ,גיבורי סיני 32
רח' יאנוש קורצ'ק – 7,9,11,13,15,17
רח' דרך הארבעה 47

עמכם הסליחה