In news, Uncategorized

ביום א',  26.07.2020 (בלילה שבין ראשון לשני) בין השעות 24:00-04:00 תתקיים הפסקת מים מלון חוף התמרים, מסעדת רם, מלון עכו ביץ' ואולמי טופז.

הודעות נמסרו לצרכנים.