In news, Uncategorized

תושבים יקרים,

בימים האחרונים זוהתה תקלה במערכת התשלומים באינטרנט ובמוקד הטלפוני של מי עכו.

אנו שוקדים לטיפול התקלה בטווח זמן הקצר ביותר.

עמכם הסליחה.

מי עכו בע"מ.