In news, Uncategorized

בדיקת איכות המים

תושבים יקרים,

לתשומת ליבכם, בקיץ זה , יש אזורים בעיר שמופיע גוון צבע שונה במים בשל ריאקציה
עם צנרת מים ישנה.

במקרה זה יש להזרים מים עד קבלת מים צלולים ולהימנע מצריכת מים בעלי גוון שונה.

התאגיד מוודא באופן מתמיד כי איכות המים המוזרמת במערכת העירונית עומדת
בתקנות בריאות העם ובתקני משרד הבריאות המחמירים.

לידיעתכם, באפשרותכם לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בביתכם.
הבדיקה כרוכה בתשלום.

לכל שאלה או פניה בנושא יש לפנות למשרדי התאגיד בטלפון – 049819063