In news, Uncategorized

עדכון אחרון: 16:09 17/07/2018

בשעות האחרונות התקבלו ב"תאגיד מי עכו בע"מ" דיווחים כי יש חברה המשווקת סנני מים לבתים ששמה אינו ידוע.
חברה זו מתחזה בשם תאגיד "מי עכו בע"מ" ומציע לרכוש סנני מים ביתיים ודורשת למסור פרטים אישיים, אמצעי תשלום ומספר מד מים שברשותכם לטובת הרכישה.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא לשתף פעולה, מכיוון ש"תאגיד מי עכו בע"מ" אינו משווק או מוכר אמצעים או מוצרים לתושבים במיוחד לא בתחום סנני מים.
כל תושב מתבקש להיות ערני לנושא ולדווח למוקד העירוני ול"תאגיד מי עכו בע"מ" על כל פנייה בנושא זה, תושב אשר ישתף פעולה ויפגע אישית אין באחריות "תאגיד מי עכו בע"מ".

מודים על שיתוף הפעולה.

בברכה,
"תאגיד מי עכו בע"מ" לשירותכם.